Test Hizmeti

Test Hizmeti

Sürücülerin sürüşle ilgili özel zihinsel ve psikomotor becerilerini ölçen ve güvenli araç kullanımını sağlayan standart testlerin yer aldığı bilgisayar tabanlı bir değerlendirme sisitemidir. Temel zihinsel beceriler '' dikkat, algı, bellek, izleme ve muhakeme '' ve psikomotor becerileri ise ''el-ayak-göz koordinasyonu, tepki-zamanı, çevresel görüş, hız-mesafe tahmini ve çarpışma zamanı tahmini '' olarak tanımlanabilir. Bu becerilere sahip olmanın, kurallara uygun karar vererek ve doğru motor hareketleri yaparak kazalardan kaçınılabilme ve araç kullanabilmenin ilk basamağı olduğu söylenebilir.

Avrupa'da psikoteknik değerlendirme özellikle gelişmiş ülkelerde sürücülük becerilerinde yaşa bağlı zayıflamanın meydana gelmesi nedeniyle yaşlı sürücülere mecburi hale geldiği, yolcu ve eşya taşımacılığı yapan profesyonel sürücülerin araç kullanma beceri düzeylerini bilgisayar destekli testlerle kanıtlamak zorunda oldukları ve ceza puanı aşan sürücülerin psikoteknik değerlendirmeyi geçmek mecburiyetinde oldukları görülmektedir. 

Karayolları taşıma yönetmeliğinde madde 60'a göre sürücülerün her 5 yılda bir fiziksel ve psikolojik açıdan sağlıklı olduklarını kanıtlamak için psikoteknik belgelerini, psikoteknik değerlendirme merkezlerinden almaları gerekmektedir.

 

E-Bülten Servisi

Kataloglarımız